Imię: Marceli Nazwisko: Godlewski (5)

 • (1, 2, 3, 4, 5) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5) Mężczyzna
 • (1) Marceli , (3) Marceli , (4) Marceli
 • (1) Godlewski , (2) Godlewski , (3) Godlewski , (4) Godlewski , (5) Godlewski
 • (3) 1865
 • (3) 1945
 • (1) Z Warszawy, (2, 3, 4, 5) Brak informacji
  • (1) Polak
 • (1)

  ksiądz, proboszcz Kościoła Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim.
  Pomagał siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi w Płudach - w razie wizytacji władz niemieckich przechowywane u nich żydowskie dzieci o najgorszym wyglądzie chowano u mieszkającego niedaleko ks. Godlewskiego.

  (2)

  ksiądz prałat kościoła Wszystkich Swiętych na Pl.Grzybowskim. Ongiś bojowy antysemita, ale w getcie odrzucił swe nastawienie. Stał na czele Caritasu dzielnicy i kazał rozdawać zupę bez względu na to, czy głody był Żydem czy chrześcijaninem

  (3)

  ksiądz, pleban parafii Wszystkich Swiętych. Znany katolicki działacz społeczny. W okresie międzywojennym głosiciel poglądów antysemickich, w czasie okupacji dobrowolnie pozostał na terenie getta by nieść pomoc Żydom

  (4)

  ksiądz, proboszcz parafii Wszystkich świętych, mieszkał w Aninie i 2 razy w tyg. dojeżdżał do kościoła, gdz kolejka była popsuta - szedł piechotą mimo 70 lat, na pocz. I akcji załatwił, że mieszkańcy Parafii zostali przyjęci do szopu Toebbensa

  (5)

  ksiądz z kościoła na pl. Grzybowskim

  • (1) w getcie
  • (1) pomoc
  • (1) Polacy
  • (1) dzieci, inna pomoc, pomoc lokalowa
  • (2, 4, 5) religia
  • (3) religia, Polacy
 • (2)

  piękna siwa głowa przypominająca oblicze Piotra Skargi, kochaliśmy go wszyscy, często przychodził do nas by posieszać i pokrzepiać

 • (1)

  Relacja Philipa Friedmana „Za naszą i waszą wolność” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Relacja Władysława Smólskiego w „Ten jest z ojczyzny mojej”, s. 593-595

  (4)

  Hermelin, Rudolf, relacja 301-4151

 • (1) 70, (2) 306,307, (3) 356,436, (5) 180