Imię: Szlomo,Szlamek Nazwisko: Szuster

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Szlomo,Szlamek
 • Szuster
 • 1926-09-18
 • ok.12-05-43
 • Pruszków
 • Warszawa
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • Członek Dror Freiheit. W styczniu 41 przesiedlony z rodziną do getta warszawskiego, pracował na farmie chaluców na Czerniakowie. Był członkiem grupy bojowej Droru, w powstaniu walczył w oddziałe Gutmana na terenie szczotkarzy. Objął dowództwo oddziału, gdy Gutman został ciężko ranny. 10 maja 43 opuszczał getto kanałami. Tuż przed planowanym wyjściem włazem przy Prostej Szlamek dostał rozkaz sprowadzenia bojowców z kanałów bocznych. Grupa 30 kilku osób wyszła z kanału. Szlamek z pozostałymi nie zdążył. Gdy jego grupa wychodziła w jakiś czas później, właz był już obstawiony przez Niemców. Wszyscy zginęli.

 • powstanie w getcie
 • działacze, konspiracja, wyjście z getta
 • Relacja Borna w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 276- 280