Imię: Izrael Nazwisko: Kanał

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Izrael
 • Kanał
 • 1921
 • 1943?
 • Bydgoszcz
 • Auschwitz?
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • Wychowany w pobożnej, zamożnej rodzinie o tradycjach syjonistycznych. Ukończył gimnazjum, był aktywnym członkiem organizacji Akiba. Na początku wojny jego rodzina przeniosła się do Warszawy. Rodzice zmarli w getcie. Izrael i jego brat Salo mieszkali w kibucu swej organizacji przy Nalewkach 10. Na polecenie podziemia Izrael pracował w policji żydowskiej do czasu I akcji. 21 sierpnia 42 dokonał zamachu, pierwszego w getcie,na szefa policji żydowskiej J. Szeryńskiego w jego mieszkaniu przy ulicy Nowolipki 10 (Szeryński został raniony). Przed powstaniem uczył członków ŻOBu jak posługiwać się bronią. Był dowódcą grupy Haszomer Hacair w akcji styczniowej 43. W czasie powstania był komendantem getta centralnego. Wyprowadzony z getta kanałami 9-10 maja 1943 r. przez grupę pod dowództwem Symchy Rotema (Kazika). Walczył w partyzantce w lasach wyszkowskich. W sierpniu 43 został wysłany z grupą Żydów posiadających zagraniczne paszprty do Bergen Belsen, a następnie do Bergau koło Dreza. Najprawdopodobniej zamordowany w Auschwitz.

 • powstanie w getcie
 • działacze, konspiracja, wyjście z getta
 • Relacja Borna w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 276- 280