Imię: Leszek Nazwisko: Raabe

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Leszek
 • Raabe
 • Rabe, ps. "Marek"
 • 1913-00-00
 • 1943-12-20
 • Warszawa
 • Nie
 • Z Warszawy
 • brak infromacji
 • Polak
 • Komendant Socjalistycznej Organizacji Bojowej, w której było wielu Żydów. Utrzymywał kontakty z Lubelsko-Zamojskim Komitetem Niesienia Pomocy Żydom na terenie Warszawy.
  Komendant główny organizacji wojskowej Polskich Socjalistów. Dowódca Formacji Bojowo-Milicyjnych Polskich Socjalistów wystąpił na przełomie 1942-43 r. wraz z grupą innych z organizacji i powołał do życia Socjalistyczną Organizację Bojową. Kładł olbrzymi nacisk na to, by SOB pomagała Żydom, organizował pomoc dla ŻOB.

 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc od innej organizacji, poza Warszawą