Imię: Paweł Nazwisko: Kowalski

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Paweł
 • Kowalski
 • ps. "Roch"
 • Z Warszawy
 • Polak
 • ps. Roch, członek AK, ubezpieczał grupę, która wchodziła do getta z zamiarem pomocy ŻZW

  Współorganizator komórki tajnej organizacji, nazywanej Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej.
  Do zadań komórki należała m.in. pomoc gettu warszawskiemu, zarówno w zakresie indywidualnego ratowania ludzi i nielegalnego dostarczania żywności , jak i współdziałania z żydowskim ruchem oporu.
  Dostarczał broń do getta.
  Po upadku powstania w getcie grupa Iwańskiego przerzuciła na stronę aryjską 34-osobową grupę bojową Żydów w pełnym uzbrojeniu. "Roch" zorganizował ukrycie grupy w szpitalu św. Stanisława - pod garbarnią, w mieszkaniu Jana i Wandy Skoczków, w kotłowni, w szopie straży ogniowej.

 • Polacy
 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176