Imię: Adolf Nazwisko: Hochberg

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Adolf
 • Hochberg
 • 1943-10-05
 • 1922
 • Lipsk
 • Warszawa
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • Przed wojną przyjechał do Polski, aby wziąć udział w szkoleniu kibucowym. W powstaniu walczył w grupie bojowej Droru. 10 maja wychodził kanałami - wraz z Szlamkiem Szusterem wrócił po bojowców, którzy pozostali w bocznych kanałach. Zginął 10 maja przy wyłazie na ul. Prostą.

 • powstanie w getcie
 • działacze, konspiracja, wyjście z getta
 • Relacja Borna w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 276- 280