Imię: Hanna Nazwisko: Sigalin

  • TAK
  • Kobieta
  • Hanna
  • Sigalin
  • Zielińska
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Wyprowadzona z getta warszawskiego z córką Krysią, ukrywane przez Sylwię Rzeczycką w Warszawie. Sylwia wyrobiła im dokumenty na nazwisko Zielińskich. Później p. Sigalinowa przeniosła się do Choszczówki, gdzie znalazła pracę.

  • wokół autora
  • krótka wzmianka w relacji nr 301-5987