Imię: Władysław Nazwisko: Żarski - Zajdler

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Władysław
 • Żarski - Zajdler
 • Z Warszawy
 • Polak
 • za-ca komendanta grupy, która weszła do getta 27 kwietnia 43 z zamiarem pomocy dla ŻZW
  autor relacji 301-5790
  Członek grupy "Bystrego". W kwietniu 1943 r. przeniósł kanałami broń do getta, a w drugą stronę wyprowadził ludzi.
  Brał udział w walkach grupy Iwańskiego w czasie powstania w getcie przy pl. Muranowskim, został ranny w nogę.

 • Polacy
 • Relacja Władysława Zajdlera w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 269-273