Imię: Jan Nazwisko: Bachański

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jan
 • Bachański
 • Z Warszawy
 • Parysew
 • Warszawa
 • Polak
 • wyższe
 • inna, skrytka w mieszkaniu, w mieszkaniu
 • inne, nierchomości, pieniądze
 • inne zagrożenie
 • Inżynier. Przyjaciel Feliksa Cywińskiego z którym wspólnie pomagali w sumie 26 Żydom. Ukrywali ich po różnych mieszkaniach, organizowali pieniądze, sprzedając własny majątek aby ich utrzymać. Sprzedał kilka ha ziemi w Parysewie.

 • powstanie warszawskie
 • administracyjne, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • dzieci, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, poza Warszawą, z papierami aryjskimi, znajomi
 • W relacji Cywińskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej" nazwisko brzmi: Jan Buchański.