Miła Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Miła
 • 46
 • dom specjalny
 • w getcie
 • społeczne
 • chorzy, śmierć
 • Raport z 23 lutego 1942 r. podaje, że w tym budynku od początku wojny zmarły 233 osoby na 600 obecnych mieszkańców; wymarło w nim całkowicie 20 rodzin;

  "Przy ul. Miłej 46 wymarło całkowicie 20 rodzin"- podaje Ludwik Rostkowski jr w artykule "Getto a epidemia" w konspiracyjnym piśmie "Abecadło Lekarskie".

 • NN

  Sprawa „specjalnych” domów w dzielnicy żydowskiej

  Memoriał z apelem o pomoc dla mieszkańców tzw. domów specjalnych w getcie warszawskim. Wegetowali oni w beznadziejnych warunkach, umierając masowo wskutek głodu i epidemii.

  Raport z 23 lutego 1942 roku, dotyczący sytuacji w tzw. domach specjalnych w dzielnicy VI ŻOS. Poza tekstem właściwym zawierał 5 załączników, z których tylko jeden (nr 1) się zachował. Pozostałe to: raport o osieroconych dzieciach po wymarciu całych rodzin (nr 2); raport Komitetu Domowego z Krochmalnej 13 (nr 3); protokół z wypadku kanibalizmu (nr 4); raport o niemożności wykupienia tanich obiadów w kuchniach ludowych przez mieszkańców domów specjalnych (nr 5). Załącznik nr 1 jest autorstwa inż. B. Finkla.

  Maszynopis, s. 1-8, format: 290 x 210 mm, jęz. polski

  Relacja Lucjana Dobroszyckiego „Komitet Porozumiewawczy Lekarz Demokratów i Socjalistów” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • 1-2