Imię: Bronisław Nazwisko: Kajszczak (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Bronisław , (2) Bronisław
 • (1) Kajszczak , (2) Kajszczak
 • (1) Łomianki?
 • (1) Spoza Warszawy, (2) Z Warszawy
  • (1) Polak
 • (1)

  Polak. Chłop z Łomianek pod Warszawą. Przypadkowo zetknął się z żydowskimi bojowcami, którzy znaleźli chwilową bazę w lasku pod Łomiankami. Członek AK. Udzielał pomocy bojowcom, zaopatrywał ich w żywność. Dzięki wiadomościom, jakie otrzymywał od swego brata sołtysa, ostrzegał przed niebezpieczeństwem grożącym ze strony donosicieli lub Niemców. Po opuszczeniu przez bojowców lasku ukrywał w swoim domu Lejzora Lewina z rodziną. Po donosie i spalenie jego domu przez Niemców zbiegł z Łomianek i dzięki pomocy żydowskich bojowców znalazł schronienie w Warszawie.

  (2)

  żołnierz AK, mieszkaniec wsi Dąbrowa koło Łomianek. Kajszczak wraz z synem Józefem dostarczał bojowcom żywność do lasku w Łomiankach. Udzielał też schronienia ukrywającym się Żydom.

  • (1) działania Polaków, pomoc
  • (1, 2) Polacy
  • (1) konspiracja polska, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
 • (1)

  W przypisie do tekstu podano, że Bronisław Kajszczak niósł pomoc oddziałowi partyzanckiemu utworzonemu z ocalałych powstańców z getta.

 • (1)

  Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • (1) 66, (2) ,147