Senatorska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Senatorska
 • 32
 • w mieszkaniu
 • przed gettem, w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • atmosfera, gospodarze, konspiracja polska, obcy człowiek, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
 • Mieszkanie i biuro Jadwigi Makowieckiej, tłumaczki przysięgłej; krótko ukrywała się w nim Michalina Kaczyńska.
  Mieszkanie to służyło także jako punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego- szczególnie zagrożonych Żydów, którzy mieli być przerzuceni przez zieloną granicę na tereny niezajęte przez Niemców.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej", s. 175-177.
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania tej grupy.