Imię: Urszula Nazwisko: Rubinstein

 • NIE
 • Kobieta
 • Urszula
 • Rubinstein
 • Rubinowicz
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Stare Miasto, Śródmieście
 • Królewska 29
 • Sapieżyńska19
 • Żyd
 • dobry
 • skrytka w mieszkaniu, w mieszkaniu
 • brak
 • inne zagrożenie
 • Żydówka, którą z obozu w Chyżynach pod Parysowem zabrał Feliks Cywiński wraz ze swoim przyjacielem Janem Bachańskim. Wspólnie ukrywali ją przez cały okres wojny. Wyrobili jej fałszywą kenkartę. Dodatkowo wspólnie z nią ukrywała się cała jej najbliższa rodzina: rodzice, siostra ze szwagrem i brat.
  Walczyla w powstaniu warszawskim jako łączniczka.

 • powstanie warszawskie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi