Imię: Stanisław Nazwisko: Trojanowski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Stanisław
 • Trojanowski
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Żoliborz
 • Nieznany
 • Polak
 • wyższe
 • na powierzchni, piwnica
 • inne zagrożenie
 • Współpracuje z Aliną w akcjach pomocy Żydom. Jest nauczycielem, umieszcza żydowskie dzieci jako aryjskie w szkołach. Ma pomóc chłopcu, którego Alina wyprowadza z getta, Albertowi, dostać się do konspiracyjnych oddziałów wojskowych. Nie jest tam jednak przyjęty ze względu na to, że jest Żydem. Trojanowski wysyła później do Anglii pamiętnik Alberta, zapiski giną.

 • Hotel Polski
 • działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, pomoc, śmierć, życie prywatne/życie codzienne
 • antysemityzm, atmosfera, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc od Żydów, znajomi
 • Stanisław Trojanowski był żonaty z Felicją z domu Szlachtaub, pochodzenia żydowskiego, nauczycielką. Byli rodzicami Anny Trojanowskiej, matki Jacka Kaczmarskiego. Przed wojną komunista, po wojnie Stanisław Trojanowski stał się aktywnym działaczem PZPR (legitymację partyjną oddał dopiero w 1981 r.). Był m. in. kierownikiem Wydziału Oświaty i Kultury, ambasadorem Polski w Kambodży i wiceministrem oświaty.

  Jak podaje Adolf Berman (Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej"), Trojanowski przechowywał w piwnicy szkoły na Żoliborzu część archiwum ŻKN. Po wyzwoleniu był wiceministrem oświaty.

 • Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej"

 • s. 65