Imię: Feliks Nazwisko: dr Kanabus

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Feliks
 • dr Kanabus
 • 1910-11-20
 • 1978-06-01
 • Warszawa
 • Warszawa
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Kopernika
 • Polak
 • wyższe
 • Chirurg. Pracował w szpitalu na ul. Kopernika. Pomagał w leczeniu dzieci żydowskich. Jak sam wspomina : "Dzieci żydowskich przewinęło się przez oddział, liczący 50-60 łóżek, w okresie od zamknięcia getta dwanaście do piętnastu; prawdopodobnie było ich więcej [...]. Dzieciom preparowano odpowiednio wyniki badań i karty chorobowe, aby mogły pozostać w szpitalu tak długo, jak tego wymagało ich bezpieczeństwo (konieczność zdobycia odpowiedniego lokum na mieście itp.). Personel szpitala doskonale orientował się w tych sprawach, ani razu jednak nie zdarzyły się nie tylko donosy ani nawet pogróżki."
  Opiekował się chłopcem żydowskim z obciętą nogą - Lolkiem Ehrlichsterem.
  Przeprowadzał operacje plastyczne różnego rodzaju: operacje nosa (zrobił ich 6 lub 7), oraz operacje napletka (ok. 50).
  W niektórych przypadkach, gdy operacji nie można było dokonać ze względów technicznych (zbyt wysoko podcięty napletek) dostarczał pacjentom zaświadczenia o przebytej fimozie (wrodzone zwężenie napletka) i o wykonanje przed wojną operacji, z podpisem nieżyjącego już prof. Radlińskiego. Blankiety z pieczątką i "podpisem" wykonywał jeden ze znajomych.
  Chodził do getta, gdzie odwiedzał i leczył swoich przyjaciół (Winawerów, Maliniaków, Nietupską Lipszyc). Wyprowadził z getta i przechował lekarza Mieczysława Tursza.

 • lekarze
 • Str. 2