Imię: Teofil Nazwisko: Wojeński

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Teofil
 • Wojeński
 • Z Warszawy
 • Polak
 • wyższe
 • Kierownik tajnego nauczania (późń. Komisji Tajnego Nauczania) w początkowym okresie działalności Departametu Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj.
  Jak podaje Adolf Berman, dr Teofil Wojeński, historyk literatury i znany działacz oświatowy, pomagał wielu Żydom w czasie wojny.

 • Polacy
 • inf. w przypisach
  Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej", s. 65

 • Str. 3 – 4