Imię: Zofia Nazwisko: Kossak-Szczucka

 • NIE
 • Kobieta
 • Zofia
 • Kossak-Szczucka
 • Kossak
 • Kossak-Szatkowska, "Weronika"
 • 1889-08-10
 • Kośmin
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Powiśle
 • ul. Idźkowskiego
 • Polak
 • wyższe
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Pisarka, działa w konspiracyjnych organizacjach, m.in. związanych z harcerstwem. Czynnie uczestniczy w pomocy niesionej Żydom ukrywającym się po aryjskiej stronie. Współpracuje z Marią Kann, którą zna jeszcze z czasów przedwojennych, m.in. jest jej mentorką literacką.

 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, inna pomoc, klasztor/kościół, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc od Żegoty, znajomi
 • Pisarka, laureatka Złotego Wawrzynu PAL w 1936. W czasie okupacji współorganizatorka konspiracyjnej organizacji katolickiej, Frontu Odrodzenia Polski i Rady Pomocy Żydom Żegota. Po donosie, w 1943 wywieziona do KL Auschwitz-Birkenau, w 1944 przewieziona na Pawiak i skazana na śmierć. Dzięki staraniom władz podziemia zwolniona w końcu lipca; bierze udział w powstaniu warszawskim. Do 1957 na emigracji w Wielkiej Brytanii, po powrocie do Polski mieszka w Górkach Wielkich na Śląsku. Umiera w 1968.

 • Str. 2 – 3