Imię: Antoni Nazwisko: Czarnecki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Antoni
  • Czarnecki
  • Z Warszawy
  • Polak
  • wikary parafii Wszystkich świętych na terenie getta

  • religia
  • Relacja Rudolfa Hermelina w książce "Ten jest z ojczyzny mojej", s. 176

  • 307,328