Imię: Jan Nazwisko: Karski Kozielewski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jan
 • Karski Kozielewski
 • Karski, "Witold"
 • 1914-00-00
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Kraków; Warszawa; Londyn
 • Polak
 • wyższe
 • inne zagrożenie
 • Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Pod koniec lat trzydziestych pracował w polskiej służbie dyplomatycznej. Brał udział w kampanii wrześniowej, w randze podporucznika artylerii konnej. Jesienią 1939 r. wrócił do Warszawy. W początkowym okresie okupacji działał w Krakowie, a od maja 1941 r. w Warszawie, w Biurze Informacji i Propagandy (WZW-AK). Jako emisariusz polskiego państwa podziemnego, udał się jesienią 1942 z misją do Londynu, by powiadomić sprzymierzonych o Zagładzie. Przed wyjazdem do Londynu spotkał się z przedstawicielami Bundu i organizacji syjonistycznych, którzy poinformowali go o sytuacji w gettach. Rozmówcą Karskiego był Leon Feiner, co do innych rozmówców, zdania są podzielone. Różne źródła podają różne nazwiska: Menachema Kirszenbauma (syjonista0, Adolfa Bermana (Poale Syjon-Lewica), Dawida Guzika. Wszedł też do getta aby zobaczyć, jaka tam jest sytuacja. Udało mu się też wejść do obozu zagłady w Bełżcu. Przedstawił to co widział w Londynie i Stanach Zjednoczonych, jednak mu nie uwierzono. Do Polski już nie wrócił.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków
 • konspiracja polska, Medal Sprawiedliwych