Imię: Adolf Nazwisko: Berman

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Adolf
 • Berman
 • 1906-10-17
 • 1978-02-03
 • Warszawa
 • Tel Aviv
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • dobry
 • Działacz Komitetu Żydowskiego po aryjskiej stronie.
  Brał udział w posiedzeniach członków Bundu i KK w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej na Żurawiej 24/4.

 • działacze
 • Absolwent filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Napisaną przez niego pracę magisterską, którą przedstawił do obrony w 1931, uznano za rozprawę doktorską, nadając mu odpowiedni tytuł. Był psychologiem oraz nauczycielem w gimnazjach warszawskich, prowadził badania naukowe w dziedzinie psychologii oraz wdrażał pionierski w Polsce system poradnictwa zawodowego. Od 1926 członek partii Poalej Syjon – Lewica, redaktor polskojęzycznego organu tej partii; wydawał w języku jidysz tygodnik „Arbeter Cajtung”. Był jednym z założycieli i przywódców utworzonego w 1942 Bloku Antyfaszystowskiego oraz współredagował jego organ – „Der Ruf”. Podczas wojny był dyrektorem żydowskiej organizacji charytatywnej, Centrali Związku Towarzystw Opieki nad Sierotami i Dziećmi Opuszczonymi „Centos”. Po wielkiej akcji likwidacyjnej w getcie kontynuował podziemną działalność – m.in. ocalił ostatnie notatki historyka warszawskiego getta Emanuela Ringelbluma. Był członkiem prezydium Żydowskiego Komitetu Narodowego (ŻKN) i jego reprezentantem wobec polskiego podziemia. Pełnił funkcję sekretarza w prezydium „Żegoty".
  Podczas powstania warszawskiego wchodził w skład Rady Politycznej Armii Ludowej na Żoliborzu

 • Relacja Eugenii Wąsowskiej-Leszczyńskiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 110-112