Pamiętniki Żydów. Sygn. 302/286; w Archiwum ŻIH; autor: Henryk G-ski; tytuł: Warszawa – getto. Warszawa po tzw. stronie aryjskiej.

 • Henryk
 • G-ski
 • pamiętnik
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Pamiętniki Żydów. Sygn. 302/286; w Archiwum ŻIH
  Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie, obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.

  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl