Henryk G., pracując w Przedsiębiorstwie Niemie...

 • NIE
 • Henryk G., pracując w Przedsiębiorstwie Niemieckim budowy Stacji Kolejowych, otrzymał legitymację cieśli upoważniającą do wykonywania robót na odcinku między Małkinią i Ostrołęką.

 • 1942-11-00
 • druga połowa listopada
 • praca
 • praca
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 19
 • legitymację tę Henryk G. zachował do „dziś” – dnia w którym pisał ten pamiętnik w 1963 roku. s.19

 • Powiązani ludzie:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  Powiązane miejsca:

  • Nieznana

   prowadzono tam budowę stacji kolejowych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Niemieckie;obecnie Małkinia i Gucin są t...