Większa część ludności w getcie pozostała bez...

 • TAK
 • Większa część ludności w getcie pozostała bez środków do życia. Obok żebraków proszących o jałmużnę powstała grupa nędzarzy, która wyrywała z rąk, szczególnie kobietom, torby z żywnością. Wyrywali i uciekali, pakując sobie jedzenie do ust.

 • 1941-00-00
 • lato 1941
 • w getcie
 • społeczne
 • przestępczość, ulica, żebracy
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 54-55
 • Powiązani ludzie:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...