Wołyńska Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Wołyńska
 • wysiedlenie
 • działania Niemców
 • placówki, strona aryjska
 • zbierała się tam codziennie grupa „Ostbahn”, która wyruszała stamtąd przez bramy getta na stronę aryjską do pracy przy budowie bocznicy wyładunkowej transportów rannych Niemców na ul. Kawęczyńskiej.

 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 11-12