Imię: Mikołaj Nazwisko: Piotrowski

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Mikołaj
 • Piotrowski
 • inżynier, mieszkał w 1942 roku na ul. Kawęczyńskiej. Miał żonę Ninę, czworo dzieci: 3 chłopaków w wieku od 10 do 16 lat oraz dziewczynkę w wieku lat 4. Jego rodzicie wraz z siostrą Walą i bratem Anatolem mieszkali wtedy na Solcu. Ukrywał on w czasie wojny zimą 1942/1943 roku Żydów - Henryka G. i jego żonę. Zimą 1942 roku dostał pracę inżyniera w Przedsiębiorstwie niemieckim budowy Stacji Kolejowych. Po wojnie rodzina jego przeprowadziła się na ul. Nowolipki 15. W 1963 roku dzieci jego były już dorosłe i posiadały wykształcenie: inżynier, lekarz, magister psychologii.

 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 17