Po godzinie policyjnej, gdzieś koło 19-20-tej,...

 • TAK
 • Po godzinie policyjnej, gdzieś koło 19-20-tej, miasto martwiało. Pozostawało tylko życie wewnątrz domów.

 • 1942-08-10
 • wysiedlenie
 • działania Niemców, życie prywatne / życie codzienne
 • atmosfera, życie codzienne
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 57
 • Powiązani ludzie:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...