Imię: pastuch w Wołominie Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Mężczyzna
  • pastuch w Wołominie
  • 40-letni mężczyzna, Żyd, niewątpliwie wykształcony, przyjął pracę pastucha kozy Baśki w willi w Wołominie w 1943 roku, gdzie dozorcą był Henryk G., mówił, że pochodził z Drohobycza

  • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
    obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
    Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

  • 42