Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • w okolicy Jelonek
  • wieś, w której nocowali u chłopa Skarzyńskiego robotnicy budujący w pobliżu stacje kolejowe w 1943 roku, ukrywał się tam również kilka razy po kilka dni Henryk G. z żoną.

  • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
    obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
    Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

  • 39