Imię: Nieznane Nazwisko: Łąska

  • TAK
  • Kobieta
  • Łąska
  • żona Łąskiego, znajomego Henryka G. z placówki, do 1942-09-05 mieszkała z mężem na rogu ul. Karmelickiej i ul. Nowolipki, potem razem ze znajomymi ukrywali sie na ul. Wołyńskiej 17

  • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
    obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
    Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

  • 69