Podczas wysiedlenia szczególne znaczenie zaczę...

 • TAK
 • Podczas wysiedlenia szczególne znaczenie zaczęła mieć milicja żydowska. Niemcy nie wkraczali w akcję, lecz wyznaczali Gminie kontyngenty dzienne ludzi na plac załadunkowy. Milicja z kolei wyznaczała każdemu milicjantowi dostarczenie pewnej ilości ludzi. Milicjanci zaczęli obławy, wyciągając ludzi z domu i prowadząc ich na plac przeładunkowy.

 • 1942-07-22
 • 1942-09-00
 • wysiedlenie
 • administracyjne
 • Niemcy, policja żydowska, wysiedlenie
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 58-59
 • Powiązani ludzie:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...