Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • obóz pracy
  • obóz pracy w czasie okupacji niemieckiej; do 1945 roku niemiecka nazwa miasta - Olsztynek w Prusach Wschodnich, nazwę to wzięło od nazwiska komtura ostródzkiego Gunter von Hohenstein i w 1359 roku nadano mu prawa miejskie. Po wybuchu wojny miasteczko zlotowe przekształcono w obóz jeniecki Stalag I B Hohenstein. W 1945 roku Olsztynek znalazł się w granicach Polski.