W międzyczasie Mikołaj Piotrowski otrzymał jak...

 • NIE
 • W międzyczasie Mikołaj Piotrowski otrzymał jako inżynier pracę w Przedsiębiorstwie Niemieckim Budowy Stacji Kolejowych. Pracą tą miały być objęte stacje od Małkini do Gucina.

 • 1942-11-00
 • 1943-02-00
 • druga połowa listopada 1942
 • w getcie
 • działania Polaków
 • gospodarze, praca
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 19;28
 • Powiązani ludzie:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  • Piotrowski Mikołaj

   inżynier, mieszkał w 1942 roku na ul. Kawęczyńskiej. Miał żonę Ninę, czworo dzieci: 3 chłopaków w wieku od 10 do 16...

  Powiązane miejsca:

  • Nieznana

   prowadzono tam budowę stacji kolejowych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Niemieckie;obecnie Małkinia i Gucin są t...