Imię: Nina Nazwisko: Piotrowska

 • TAK
 • Kobieta
 • Nina
 • Piotrowska
 • żona inżyniera Mikołaja Piotrowskiego. Mieszkała na ul. Kawęczyńskiej. Miała czworo dzieci: 3 chłopaków w wieku od 10 do 16 lat oraz dziewczynkę w wieku lat 4. W czasie wojny zajmowała się handlem. Jej teściowie wraz ze szwagierką Walą i szwagrem Anatolem mieszkali na Solcu. Po wojnie rodzina jej przeprowadziła się na ul. Nowolipki 15. W 1963 roku dzieci jej były już dorosłe i posiadały wykształcenie: inżynier, lekarz, magister psychologii.

 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 17