Do getta wpadała czasem młodzież niemiecka (wo...

 • TAK
 • Do getta wpadała czasem młodzież niemiecka (wojskowi) i biła przechodniów. Znalazł się wśród nich taki, co wysmarował człowieka po twarzy pastą do butów.

 • 1940-11-00
 • 1942-07-00
 • w getcie
 • działania Niemców
 • Niemcy, terror
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 65-66
 • Powiązani ludzie:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...