Pamiętnik

  • Janusz
  • Korczak
  • Warszawa, Pisma zebrane, t. IV,
  • 1986
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • tak
  • polski