Imię: Sara Nazwisko: Kahan

  • TAK
  • Kobieta
  • Sara
  • Kahan
  • Pracownica personelu medycznego, mianowana przez Zarząd Miejski Judenratu. Znalazła się na liście "szkodników", sporządzonej przez Korczaka.

  • medycyna
  • 153