Imię: Henryk Nazwisko: Azrylewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Azrylewicz
  • Pan Heniek, zatrudniony m. in. w kancelarii Domu Sierot. Przepisywał na maszynie artykuły Korczaka do gazetki Domu. W Domu Sierot w getcie przebywał z rodziną: ojcem /zmarł przed wywózką/, matką, siostrą i jej mężem oraz dzieckiem.

  • inteligencja
  • 222, 286 p