Dzielna Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Dzielna
 • 34
 • Organizacja Chalucowa Socjalistycznej Młodzieży "Dror"
 • w getcie
 • społeczne
 • adres, działacze, konspiracja, młodzież, prasa
 • Mieści się centrala ruchu Hechaluc Hacair. Jej działaczami byli m.in. Cywia Lubetkin i Icchak /Antek/ Cukierman, późniejsi przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, uczestnicy powstania warszawskiego, po wyjeździe do Palestyny - współzałożyciele Kibucu Beit Lohamei Hagetaot /hebr. Dom Bojowników Gett/. Korczak już przed wojną współpracował z młodzieżowymi organizacjami syjonistycznymi oraz kilkoma czasopismami wychodzącymi w W-wie po hebrajsku, m. in. z miesięcznikiem "Hechulac Hacair".

 • 58, 107 p