Stawki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stawki
  • 6
  • szpital
  • wysiedlenie
  • społeczne
  • medycyna, medyczne
  • budynek szpitala włączono do punktu zbiorczego transportów 22 lipca 42, chorych przeniesiono do innych szpitali

  • 441