Imię: Łaja Nazwisko: Edelstein

  • TAK
  • Kobieta
  • Łaja
  • Edelstein
  • Pracownica medyczna na Dzielnej 39, zatrudniona przez Zarząd Miejski Judenratu.

  • medycyna
  • 153