J.K. sporządza listę personelu, zatrudnionego...

 • TAK
 • J.K. sporządza listę personelu, zatrudnionego w Głównym Domu Schronienia. Opinia ogółu /głosowanie 15 osób różnych nastawień, również zwalczających się wzajemnie/ wydobywa spośród nich grupę "szkodników" i "pracowników wartościowych". Pierwszych jest 14, drugich 19.

 • po 1-03-42
 • w getcie
 • społeczne
 • opieka, sierocińce, życie codzienne
 • 153-157, 166 p
 • Dzieci w G. D. S. było ok. 600 - personelu przeszło 100 osób, w tym 12 osób personelu medycznego. To ogromna gromada opiekunów - mimo to dzieci masowo umierały /przyp. mój/.

 • Powiązani ludzie:

  • Kirszbaum Aleksandr

   Główny lekarz w Domu Schronienia przy Dzielnej 39, nominowany przez Zarząd Miejski Judenratu.

  • Pisarewicz Foma

   Pracownica administracyjna na Dzielnej 39.

  • Feller Izrael

   Pracownik administracyjny na Dzielnej 39.

  • Asnes Zyskla

   Pomoc medyczna na Dzielnej 39.

  • Epstein Szewel

   Gospodarz w Głównym Domu Schronienia, pracownik administracji nominowany przez Zarząd Miejski Judenratu. W 1942 r. c...

  • Nagel Abram

   Pracownik administracji w Gł. D. Schronienia. Znalazł się na pierwszym miejscu sporządzonej przez Korczaka listy pra...

  • Szwarcbard Balbina

   Pracownica administracyjna na Dzielnej 39. Znalazła się na 19-osobowej liście pracowników wartościowych /sporządzone...

  • Tunkelang Fajga

   Pracownica administracyjna na Dzielnej 39. Znalazła się na liście pracowników wartościowych /na liście znajduje się...

  • Mayzner Marian

   Pediatra, dyrektor zakładu przy ul. Leszno 127, a po przesiedleniu do getta Głównego Domu Schronienia, ul. Dzielna 3...

  • Blaudoren Małka

   Pracownica medyczna na Dzielnej 39, mianowana przez Zarząd Miejski Judenratu.

  • Edelstein Łaja

   Pracownica medyczna na Dzielnej 39, zatrudniona przez Zarząd Miejski Judenratu.

  • Kahan Sara

   Pracownica personelu medycznego, mianowana przez Zarząd Miejski Judenratu. Znalazła się na liście "szkodników&q...

  • Liwska Łaja

   Pracownica medyczna na Dzielnej 39, znalazła się na liście pracowników wartościowych, sporządzonej przez Korczaka.

  • Markusfeld Basia

   Pracownica medyczna na Dzielnej 39, mianowana przez Zarząd Miejski Judenratu.

  • Rozenberg Glika

   Pracownica medyczna na Dzielnej 39, mianowana przez Zarząd Miejski Judenratu /etat lub kontrakt/.

  • Wasserman Cypra

   Pracownica medyczna na Dzielnej 39, mianowana przez Zarząd Miejski Judenratu /na etacie lub kontrakcie/.

  • Zalcwas Tola

   Pracownica medyczna na Dzielnej 39, mianowana przez Zarząd Miejski Judenratu /na etacie lub kontrakcie/. Znalazła si...

  • Zylberstein Gitla

   Pracownica medyczna na Dzielnej 39, zatrudniana przez Zarząd Miejski Judenratu /na etacie lub kontrakcie/.

  • Bock Eugenia

   Wychowawczyni na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Eichenbaum Abram

   Wychowawca na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Gajstman Zofia

   Wychowawczyni na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Goldstein Pessa

   Wychowawczyni na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Grynberg Paulina

   Wychowawczyni na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie. Znalazła się na liście pracowników wartościowych, sporządzon...

  • Holender Masza

   Wychowawczyni na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Kirszenbaum Pessa

   Wychowawczyni na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie. Znalazła się na liście pracowników wartościowych, sporządzon...

  • Lulka Chana

   Wychowawczyni na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Mezdrycz Eugenia

   Wychowawczyni na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie. Znalazła się na Liście "szkodników", sporządzonej...

  • Niśniewicz Rachela

   Wychowawczyni na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie. Znalazła się na liście pracowników wartościowych, sporządzon...

  • Neubaum Rajzla

   Wychowawczyni na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie. Znalazła się na liście pracowników wartościowych, sporządzon...

  • Rozenbaum Estera

   Wychowawczyni na Dzielnej 39, zatrudniona na etacie lub kontrakcie. Znalazła się na liście pracowników wartościowych...

  • Rubinlicht Cłuwa

   Wychowawczyni na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie. Znalazła się na liście "szkodników" sporządzonej p...

  • Rozencwajg Mindla

   Wychowawczyni na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Sztockman Barbara

   Wychowawczyni na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Finkelstein Zofia

   Jedna z czterech gospodyń lub magazynierek na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie. Trafiła na listę "szkodnik...

  • Hipszer Maria

   Jedna z czterech gospodyń lub magazynierek na Dzielnej 39, zatrudniona na etacie lub kontrakcie. Trafiła na listę wa...

  • Horowicz Wanda

   Jedna z czterech gospodyń lub magazynierek, zatrudniona na etacie albo na kontrakcie.

  • Kon Rajzla

   Jedna z czwórki gospodyń i magazynierek, zatrudniona na etacie lub kontrakcie.

  • Alspektor Rebeka

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, zatrudniona na etacie lub kontrakcie. Znalazła się na liście "szkodników&quo...

  • Aronfeld Rywka

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, zatrudniona na etacie lub kontrakcie.

  • Brzoza Gołda

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Eidler Lea

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Erlich Idesa

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Frydman Tauba

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Honigshendler Rózia

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Jakubowska Zysla

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Kaliszer Szajndla

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie. Znalazła się na liście pracowników wartościowych, sporz...

  • Kibel Jakub

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie. Trafił na listę "szkodników", sporządzoną prz...

  • Kornecka Estera

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Kruk Łaja

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Książka Sura

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Kuperman Blima

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Langert Chana

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etcie lub kontrakcie. Znalazła się na liście pracowników wartościowych, sporzą...

  • Lewiner Dwojra

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Minster Sura

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie. Znalazła się na liście "szkodników", sporządz...

  • Moszenberg Tauba

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Nagel Dawid

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Rodkin Abram

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie. Znalazł się na liście "szkodników", sporządzo...

  • Rojzen Szulim

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Rozenbaum Chana

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Tajtelbaum Rajca

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Wajsman Wolf

   Pracownik fizyczny na Dzielnej 39, na etacie lub kontrakcie.

  • Finkelstein Tadeusz

   Pracownik Dzielnej 39, płatny z nagród.

  • Bajer Estera

   Pracownica Dzielnej 39, zatrudniona przez Radę Opiekuńczą. Znalazła się na Liście pracowników wartościowch, sporządz...

  • Deleglewicz Liliana

   Pracownica Dzielnej 39, zatrudnona przez Radę Opiekuńczą.

  • Kon Brucha

   Pracownica Dzielnej 39, zatrudniona przez Radę Opiekuńczą.

  • Meller Sara

   Pracownica Dzielnej 39, zatrudniona przez Radę Opiekuńczą. Znalazła się na liście pracowników wartościowych, sporząd...

  • Nagel Sara

   Pracownik Dzielnej 39, zatrudniona przez Radę Opiekuńczą. Znalazła się na liście "szkodników", sporządzone...

  • Zynger Syma

   Pracownik Dzielnej 39, zatrudniony przez Radę Opiekuńczą.

  • Rozmaryn Ludwika

   Pracownik Dzielnej 39, zatrudniona przez Radę Opiekuńczą. Przerwała pracę na początku wojny.

  • Sztockman Filomea

   Pracownik Dzielnej 39, zatrudniona przez Radę Opiekuńczą.

  • Bucholc Helena

   Pracownik Dzielnej 39, zatrudniona przez Radę Opiekuńczą.

  • Wieruszewska Dora

   Pracownik Dzielnej 39, zatrudniona przez Radę Opiekuńczą. Przerwała pracę na początku wojny.

  • Jungman Bronisława

   Pracownik Dzielnej 39, zatrudniona przez Radę Opiekuńczą.

  • Flamenbaum Boruch ?

   Pracownik Dzielnej 39, zatrudniony przez Radę Opiekuńczą. Nie pobierał wynagrodzenia.

  • Honigshendler Frania

   Pracownik Dzielnej 39, zatrudniona przez Radę Opiekuńczą.

  • Ingber Rywka

   Pracownik Dzielnej 39, zatrudniona przez Radę Opiekuńczą. Przerwała pracę na początku wojny.

  • Bluman Pessa

   Pracownik Dzielnej 39, płatna z nagród. Znalazła się na liście wartościowych pracowników, sporządzonej przez Korczaka.

  • Gold Halina

   Pracownica Dzielnej 39, płatna z nagród. Znalazła się na liście pracowników wartościowych, sporządzonej przez Korcza...

  • Gutnacht Perla

   Pracownica Dzielnej 39, płatna z nagród. Znalazła się na liście "szkodników", sporządzonej przez Korczaka.

  • Grynfas Genia

   Pracownica Dzielnej 39, płatna z nagród.

  • Frydman Róża

   Pracownica Dzielnej 39, płatna z nagród.

  • Lajm Ita

   Pracownica Dzielnej 39, płatna z nagród.

  • Rubinstein Gitla

   Pracownica Dzielnej 39, płatna z nagród.

  • Rechtman Chaja

   Pracownica Dzielnej 39, płatna z nagród.

  • Szkło Sara

   Pracownica Dzielnej 39, płatna z nagród. Znalazła się na liście pracowników wartościowych, sporządzonej przez Korcza...

  • Sztejn Rywka

   Pracownica Dzielnej 39, płatna z nagród.

  • Kapłan Szmerl

   Pracownik Dzielnej 39, płatny z nagród.

  • Grodzieńska ?

   Pracownica Dzielnej 39. Nie figurowała na żadnej liście płac, pracowała za wikt. Miała krewną, również zatrudnioną n...

  • Grodzieńska ?

   Pracownica Dzielnej 39. Nie figurowała na żadnej liście płac, pracowała tylko za wikt. Na tych samych warunkach prac...

  • Herszenbaum Abram

   Pracownik Dzielnej 39, płatny z funduszów Gminy. Gł. Dom Schronienia dopłacał mu 30 zł miesięcznie i zapewniał wikt....

  • Szwarc Rachela

   Pracownica Dzielnej 39, skierowana przez Patron.

  • Tarderowa Nieznane

   Pracownica Dzielnej 39, pracowała za wikt.

  • Korczak Janusz

   Lekarz, wybitny pedagog i wychowawca, pisarz - autor wspaniałych powieści dla dzieci i młodzieży. Dyrektor Domu Sier...

  • Ziółkowicz Nieznane

   Pracownik Dzielnej 39, delegowany czasowo przez Wydział Opieki.

  • Engel Bluma

   Wychowanka Dzielnej 39, zatrudniona tam na prawach praktykantki /nagrody i wikt/,

  • Fajnberg Natala

   Wychowanka Dzielnej 39, zatrudniona tam na prawach praktykantki /nagrody i wikt/.

  • Fajnberg Pessa

   Wychowanka Dzielnej 39, zatrudniona tam na prawach praktykantki /nagrody i wikt/.

  • Gąsior Genia

   Wychowanka Dzielnej 39, zatrudniona tam na prawach praktykantki /nagrody i wikt/.

  • Mittelpunk Ruchla

   Wychowanka Dzielnej 39, zatrudniona tam na prawach praktykantki /nagrody i wikt/. Znalazła się na liście "szkod...

  • Mittelpunk Frania

   Wychowanka Dzielnej 39, zatrudniona na prawach praktykantki /nagrody i wikt/. Znalazła się na liście "szkodnikó...

  • Perłowicz Rachela

   Wychowanka Dzielnej 39, zatrudniona tam na prawach praktykantki /nagrody i wikt/.

  • Skórnik Sura

   Wychowanka Dzielnej 39, zatrudniona tam na prawach praktykantki /nagrody i wikt/.

  • Wittlin Amalia

   Pracownica medyczna na Dzielnej 39, mianowana przez Zarząd Miejski Judenratu /etat lub kontrakt/. Znalazła się na li...

  Powiązane miejsca:

  • Dzielna 39

   Pracuje Janusz Korczak, starając się przerobić go z "umieralni" na rzeczywiste schronienie dla sierot. Prz...