Imię: Boruch ? Nazwisko: Flamenbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Boruch ?
  • Flamenbaum
  • Pracownik Dzielnej 39, zatrudniony przez Radę Opiekuńczą. Nie pobierał wynagrodzenia.

  • opieka
  • 155