Wywiezienie dzieci z Domu Sierot do Treblinki....

  • TAK
  • Wywiezienie dzieci z Domu Sierot do Treblinki. Razem z Korczakiem, z dziećmi poszli inni pracownicy Domu Sierot

  • 1942-08-06
  • 1942-08-06
  • wysiedlenie
  • działania Niemców, społeczne
  • działacze, dzieci, sierocińce, wysiedlenie
  • 425