Imię: Szewel Nazwisko: Epstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szewel
  • Epstein
  • Gospodarz w Głównym Domu Schronienia, pracownik administracji nominowany przez Zarząd Miejski Judenratu. W 1942 r. chorował na tyfus. Znalazł się na pierwszym miejscu sporządzonej przez Korczaka listy

  • robotnicy
  • Brak innych danych.

  • 153