Imię: Dora Nazwisko: Wieruszewska

  • TAK
  • Kobieta
  • Dora
  • Wieruszewska
  • Pracownik Dzielnej 39, zatrudniona przez Radę Opiekuńczą. Przerwała pracę na początku wojny.

  • opieka
  • 155