Imię: Ludwika Nazwisko: Rozmaryn

  • TAK
  • Kobieta
  • Ludwika
  • Rozmaryn
  • Pracownik Dzielnej 39, zatrudniona przez Radę Opiekuńczą. Przerwała pracę na początku wojny.

  • opieka
  • 155