Imię: ? Nazwisko: Grodzieńska

  • TAK
  • Kobieta
  • ?
  • Grodzieńska
  • Pracownica Dzielnej 39. Nie figurowała na żadnej liście płac, pracowała za wikt. Miała krewną, również zatrudnioną na Dzielnej. Imiona obu są nieznane.

  • opieka
  • 155