Imię: Tadeusz Marian Nazwisko: Kowalski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Tadeusz Marian
 • Kowalski
 • ps. "Sęp"
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Współorganizator komórki tajnej organizacji, nazywanej Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej.
  Do zadań komórki należała m.in. pomoc gettu warszawskiemu, zarówno w zakresie indywidualnego ratowania ludzi i nielegalnego dostarczania żywności , jak i współdziałania z żydowskim ruchem oporu.
  Dostarczał broń do getta. W czasie powstania wyprowadzał Żydów przez podkopy od kościoła na Lesznie na stronę aryjską.
  Brał udział w kwietniu 1943 r. w przenoszeniu kanałami broni do getta, a w drugą stronę w wyprowadzeniu ludzi.

 • przed gettem
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc od innej organizacji
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Relacja Władysława Zajdlera w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 254-255