Imię: January Zdzisław Nazwisko: Gościmski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • January Zdzisław
 • Gościmski
 • ps. "Franciszek", "Grabiec"
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Kierował grupą w ramach Wojskowego Związku Walki Zbrojnej, która przerzucała szczególnie zagrożonych Żydów przez zieloną granicę na tereny niezajęte przez Niemców.
  Dostarczał broń do getta.

 • przed gettem, w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • konspiracja polska, pomoc od innej organizacji
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176