Imię: Nieznane Nazwisko: prof. Mateuszczyk

  • NIE
  • Mężczyzna
  • prof. Mateuszczyk
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Członek grupy "Bystrego". Brał udział w kwietniu 1943 r. w przenoszeniu kanałami broni do getta, a w drugą stronę w wyprowadzeniu ludzi.

  • działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • inna pomoc, pomoc od innej organizacji
  • Relacja Władysława Zajdlera w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 254-255